Lis Rohlin
                             Bryt upp bryt upp den stora dagen gryr
                             oändligt är vårt stora äventyr...
                                                                                          Text : Karin Boye

                                               Tetraedern består av fyra trianglar
 där tre sidor möts i varje hörn.